het verhaal

De kwetsbaarheid van mensen, daar gaan mijn schilderijen over. Kwetsbaarheid en de emoties die daarbij horen: angst, onzekerheid, gevoel van onveiligheid. Maar tegelijk gaan de schilderijen over de noodzaak om met die kwetsbaarheid te leven. En daar is kracht voor nodig, moed en weerbaarheid.

Ik schilder portretten, mensen, beesten die een binnenkant laten zien en die vragen oproepen over hoe we in het leven staan. Het beest in mijn werk staat voor het leven. Voor dat beest kun je wegvluchten, maar je kunt het ook in de ogen kijken en er op af gaan.

“Kooper is geen schilder van oppervlakkige uiterlijke schoonheid, haar schilderijen vertellen het verhaal achter de kwetsbare gezichten (…) hoop en streven, vaak gesmoord in teleurstelling, ongeluk en twijfel. (…) Kooper werkt even gemakkelijk met directe vegen als met pasteuze toevoegingen, wat in deze nieuwe figuratie steeds overtuigend trefzekere beelden oplevert.” ANDRÉ KEIKES, cultuurredacteur.

Geïnteresseerd in een van de bovenstaande werken? Stuur een email naar ina@kooper.nl